Mert İlaçlama

• İlkemiz
Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, kaliteye, iş güvenliği ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,
• Şirket Yönetimi
Yöneticilerimizin, şirket politikamızın şartlarını yerine getirilmesi için liderlik etmelerini,  çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,
• Yasal Şartlar
Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,
• Önleyici Yaklaşım ile Risklerin ve Fırsatların Yönetimi
Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risk ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, 
• Uygun Çalışma Koşulları
Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,
• Acil Durum Yönetimi
Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,
• Çevre Yönetimi
Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendireceğimizi, sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,
• Sürekli İyileşme
Politika konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi,
taahhüt ediyoruz.