Gölkent Konutları B 1 Blok Daire 1 İzmit / KOCAELİ 0262 331 21 10 bilgi@mertilaclama.com
İlkemiz
Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, kaliteye, iş güvenliği ve çevreye karşı duyarlı olacağımızı,
Şirket Yönetimi
Yöneticilerimizin, şirket politikamızın şartlarını yerine getirilmesi için liderlik etmelerini,  çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın da bu politikaya bağlılık göstermelerini sağlayacağımızı,
Yasal Şartlar
Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağımızı,
Önleyici Yaklaşım ile Risklerin ve Fırsatların Yönetimi
Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risk ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendireceğimizi ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indireceğimizi, 
Uygun Çalışma Koşulları
Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağımızı,
Acil Durum Yönetimi
Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağımızı,
Çevre Yönetimi
Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için atıkların geri dönüşümünü sağlayacağımızı, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendireceğimizi, sürdürülebilirliği destekleyeceğimizi, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları sağlayacağımızı,
Sürekli İyileşme
Politika konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağımızı, çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize eğitimler vereceğimizi ve önerilerini değerlendirerek uygun çalışmaları gerçekleştireceğimizi, taahhüt ediyoruz.